Pengenalan

Harap Maaf, Laman web ini dalam proses kemaskini. Terima Kasih.

Penubuhan

Bermula dengan Yayasan Anti Rasuah Kuala Lumpur & Selangor pada 5 Mei 2014. Pertukaran nama Yayasan Anti Rasuah Malaysia (YARM) telah diluluskan oleh Pendaftar Pertubuhan pada 9 Disember 2014.

Halatuju YARM adalah menggembeling tenaga sebagai NGO untuk menangani rasuah berdasarkan peranan efektif dari akar umbi masyarakat. YARM percaya dengan sokongan dan keperihatinan ahli-ahli yang terdiri daripada berbagai latar belakang dapat memberi sumbangan mendidik masyarakat melalui program yang akan dijalankan ke arah pencapaian sifar rasuah.

Motto

-Towards Minimal Corruption
-Ke Arah Minimal Rasuah

Pengenalan Rasuah


Objektif

i) Bertindak dalam kapasiti sebagai badan NGO yang membantu usaha pencegahan rasuah di dalam menjalankan aktiviti kempen anti rasuah kepada setiap lapisan masyarakat.
ii) Menyediakan program-program kesedaran sivik secara positif yang mengandungi nilai-nilai murni kepada setiap lapisan masyarakat sebagai sistem kawalan dalaman pecegahan perlakuan rasuah.
iii) Bertindak sebagai pemudahcara dan sekretariat bagi semua NGO yang menjalankan aktiviti anti rasuah di dalam dan luar Negara.
iv) Memberi gambaran sebenar sebagai badan NGO yang berkecuali dan menyokong program anti rasuah daripada semua pihak.
v) Mengadakan program-program berbentuk pendidikan dan kesedaran tentang maksud rasuah serta kewajipan setiap individu untuk menjauhkan diri dari perlakuan rasuah.
vi) Menyediakan Indeks Rasuah Kebangsaan yang lebih tepat dan releven berdasarkan cara kita sendiri.

Ikrar YARM

Bahawasanya kami, / warga Yayasan Anti Rasuah Malaysia / BERIKRAR / seperti berikut / demi mencapai hasrat murni / – ’Ke arah Minimal Rasuah’/:

• BERJANJI / bahawa / diri kita sendiri / akan menjauhi / aktiviti yang tidak berintegriti / dan amalan rasuah / mulai saat / dan ketika ini.

• BERUSAHA / untuk mendalami / ilmu anti rasuah / dan menjadi aktivisnya./

• BERTEKAD / untuk berganding bahu / bagi menggerakkan / YARM / sebagai gerakan ulung / masyarakat awam / dalam memerangi / segala bentuk rasuah / di negara Malaysia / yang tercinta ini./

• BERSETUJU / untuk menerima / semua syarat keahlian / dan matlamat penubuhan / serta patuh kepada / segala ketetapan / Kepimpinan Tertinggi YARM /.

BERPENDAPAT / bahawa / YARM wajib diaktifkan / dan sokongan / semua lapisan masyarakat / amat penting / dalam menjayakan / misi dan visi murni ini. /

# Bacaan ikrar ini mesti dibaca secara berdiri dan tangan kanan diangkat. Pembacanya mestilah bersemangat dengan suara yang lantang demi penghayatan jiwa perjuangan.