Ahli Jawatan Kuasa

Share Button

PEMBAHAGIAN ZON & NEGERI

 • NAIB PRESIDEN 1 – DATO’ CHE AB RAHIM
  Negeri Sembilan, Melaka & Johor
 • NAIB PRESIDEN 2 – TN NIZAM
  Kelantan. Terengganu , Pahang,
 • NAIB PRESIDEN 3 – TN ABU HASSAN
  Kuala Lumpur, Putrajaya & Selangor
 • PEMANGKU PRESIDEN 3 – RAFEE ARIS
  Perak, Pulau Pinang, Kedah, Perlis,
 • NAIB PRESIDEN SABAH & LABUAN–
  NAIB PRESIDEN SARAWAK – TN AWANG

NAIB PRESIDEN KOMUNITI

 • NAIB PRESIDEN KOMUNITI INDIA-BALAKRISHAN  @  SRI BALAN A/L KUMARASAMY
  Urusan kaum India dengan naib presiden
  mengikut zon serta kerjasama dengan
  pengerusi yayasan negeri dalam
  menjalankan program.
 • NAIB PRESIDEN KOMUNITI CINA-Ong Boon Hai                                      Urusan kaum Cina dengan mengikut zon serta bekerjasama dengan pengerusi yayasan negeri dalam menjalankan program.

TANGGUNGJAWAB & PORTFOLIO NAIB PRESIDEN

 1. Membantu presiden dan Timbalan Presiden dalam urusan pengurusan.
 2. Menyelaras dan mengatur program  mengikut zon.
 3. Menjalinkan hubungan baik dan saling  membantu dengan SPRM negeri.
 4. Mempastikan pengerusi YN menjalankan tugas mengikut perlembagaan YARM.
 5. Menjalinkan hubungan baik dengan kerajaan negeri, pertubuhan-pertubuhan  NGO dan bukan NGO melalui pengerusi YN.
 6. Menjalankan tugas-tugas seperti yang diarahkan oleh presiden dan timbalan presiden.
 7. Menjadi penasihat dan rujukan kepada pengerusi YN negeri dalam menguruskan pentadbiran.

AJK & PORTFOLIO

 1. AJK SOCIAL – PN SAEMAH
  Menjalankan program kemasyarakatan, kunjungan
  hormat, penganjuran seminar & ceramah kuliah
  agama.
  Program ini disasarkan secara umum seperti
  masyarakat kejiranan, komuniti masjid, persatuan
  penduduk, persatuan peniaga, kemas, persatuan &
  kelab sukan.
  Melibatkan SPRM bersama masyarakat pada setiap
  program.
  Menjemput masyarakat menjadi ahli sukarelawan.

PORTFOLIO

 • Mengatur dan merencanakan program.
 • Menyediakan SOP program.
 • Surat permohonan perjumpaan.
 • SURAT penghargaan selepas program/perjumpaan
 • Follow-up pengendalian program bersama yang telah
  dipersetujui.
 • Bekerjasama dengan SPRM negeri untuk kemudahan infra seperti pejabat, dewan, tenaga pengajar, penceramah.
 • Risalah rasuah.
 • Ajk Ekonomi – Pn Rahimah
  Mencari dana melalui penajaan,usaha sama, grant, penjualan merchandising, anjuran makan malam, malam amal, tayangan perdana .
  Mengenal pasti segala aktiviti yang boleh menjanakan dana oleh pihak swasta dan kerajaan menawarkan kerjasama atau jv partner

PORTFOLIO

 • Pencarian dana operasi.
 • Penajaan untuk pentadbiran.
 • Penajaan untuk program ceramah , seminar, kursus rasuah & integriti dengan kerjasama SPRM.
 • Usaha sama atau jv partner dengan syarikat, consultant, hotel, persatuan,
  syarikat dan sebagainya.
 • Penjualan merchandising yarm.
 •  AJK LATIHAN/TOT – ROSTAM
  Menyediakan maklumat, ilmu dan pendedahan kepada ahli-ahli berkenaan dengan integriti dan rasuah.
  Ahli akan dilengkapi dengan maklumat tepat dan
  lengkap berkenaan rasuah menurut AKTA SPRM 2009.
  Apa itu AMLA?
  Apa itu AKTA CORPORATE LAIBILITY 17A
  Pendakwaan” Siasatan?
  TOT akan memberi latihan, pendedahan dan menyediakan ahli untuk berceramah

PORTFOLIO

 • Mengadakan TOT & latihan setiap 3 bulan sekali
 • Bekerjasama dengan Malaysia Anti-Corruption Academy (MACA)
 • Bekerjasama dengan Persatuan Bekas Pegawai SPRM
 • Berkerjasama dengan Institut Integriti Malaysia
 • Mengatur dan merencanakan program bersama badan kerajaan, GLC & NGO
 • Menyediakan SOP program
 • Menyediakan kelas dan tenaga pengajar
 • Kit penceramah
 • AJK PERHUBUNGAN SERANTA – PN NORHAFLINDA
 • KERAJAAN.
 • GLC.
 • SWASTA.
 • NGO DALAM & LUAR NEGARA.
 • IPTA AMAR (ANGKATAN MAHASISWA ANTI RASUAH).
 • IPTS AMAR (ANGKATAN MAHASISWA ANTI RASUAH)

PORTFOLIO

 • Menjalinkan hubungan networking.
 • Mengeratkan hubungan yang sedia ada dengan
  perkongsian informasi rasuah, integriti dan program.
 • Bekerjasama dengan 115 amar seluruh negara melalui SPRM.
 • Mengatur dan merencanakan program bersama.
 • Kunjungan hormat.
 • AJK PERHUBUNGAN MEDIA – TN ABIDIN
  Menjalinkan perhubungan akrab dengan
  semua media tempatan dan antarabangsa.

Membina saluran komunikasi terbuka antara
yarm dan semua pertubuhan media.

Mempamerkan imej yang positif.

PORTFOLIO

 • Berkongsi berita dan rencana yang memberi
  faedah kepada khalayak ramai.
 • Menyimpan data base semua media.
  Selalu berinteraksi dengan wartawan dan blogger.
 • Menyediakan press release.
 • Menguruskan sidang media.
 • AJK KREATIF & REKABENTUK – TN JAABA
  Menghasilkan bahan-bahan publisiti dan juga branding imej YARM untuk semua bentuk media elektronik, cetak dan sosial media.
  Mereka bentuk, merancang dan melaksanakan acara-acara program yarm dan bahan-bahan publisiti yang diperlukan.

PORTFOLIO

 • Bertanggung jawab dalam menghasilkan dan memastikan pelancaran keluaran bahan-bahan yang diperlukan dan acara-acara dengan baik.
 • Menghasilkan visual susun atur format rekaan yang sesuai untuk
  menyampaikan mesej dengan tepat.
 •  AJK TUGAS-TUGAS KHAS –
 • Membantu Naib Presiden
 • Mengetuai program yang diberikan
 • Pengurus Acara/Program

PORTFOLIO

 • Membantu Naib Presiden dalam menjalankan kerja-kerja yang diberikan.
 • Bekerjasama dengan semua AJK dan YN Negeri dalam menjalankan tugas.
 • Mengatur dan merancang program yang diberikan.
 • Bekerjasama dengan semua pengerusi YN Negeri.
 • Bekerjasama dengan media dan NGO.
 • Mata dan telinga YARM.

TANGGUNGJAWAB & PORTFOLIO PENGERUSI NEGERI

 1. Menubuhkan AJK YN.
 • Mentadbir, menyelaras dan mengatur program negeri.
 • Menjalinkan hubungan baik dan berkerjasama dengan SPRM negeri.
 • Mempastikan AJK yang dilantik menjalankan tugas mengikut perlembagaan YARM.
 • Menjalinkan hubungan baik dengan kerajaan negeri, pertubuhan-pertubuhan NGO dan bukan NGO dan media.
 • Menjalankan tugas-tugas seperti yang diarahkan oleh presiden.
 • Menjadi penasihat dan rujukan kepada YARM pusat dalam menguruskan pentadbiran negeri.
 • Menambah ahli YARM.