Sukarelawan

Share Button

Sukarelawan (Jumlah  4147 orang-kemaskini 30 November 2017)

1.Terdiri dari semua lapisan masyarakat yang berumur 21 tahun keatas.

2.Perlu mengisi borang yang disediakan oleh YARM

3.Tugas sukarelawan adalah membantu SPRM dan Kerajaan Malaysia melalui aktiviti-aktiviti yang dikendalikan oleh YARM.

4.Objektif sukarelawan adalah untuk melahirkan masyarakat yang celik rasuah dan menjauhkan amalan rasuah dalam kehidupan mereka dan bermula dari sukarelawan itu sendiri.

5.Menjadi penghubung dengan YARM untuk bertindak sebagai pemantau,pemberi maklumat dan pemberi cadangan agar dapat dibuat penambahbaikan keatas gejala rasuah yang berlaku.

6.Mendidik sukarelawan agar menjadi insan yang bercakap berdasarkan fakta dan bukan persepsi semata-mata.

Klik butang di bawah jika anda berminat menyertai Sukarelawan YARM:

form volunteer