Blue Ocean Young Leader Towards Transformational Leadership 2016

Forum peranan NGO dalam usaha pecegahan rasuah dikalangan belia. Ahli panel forum terdiri daripada Mr Standly dari C4,tuan Zakaria SPRM,tuan Alimuddin YARM dan Tuan Saparuddin MBM.Antara isu yang dikupas adalah berhubung peranan belia dari aspek good governance.

Bagaimana suara belia dapat membantu dari aspek pencegahan rasuah dan lntegriti diri belia.Dalam program ini, pihak pengurusan tertinggi Yayasan Anti Rasuah Malaysia turut serta dalam memberi sokongan kepada SPRM yang diketuai oleh Dato Sri Zakaria bin Haji Jaafar selaku president YARM,Tuan Mohd Rafee bin Md Aris selaku Naib President II,Puan Lim Hui Wei Naib Presiden III dan Setiausaha Agong YARM,Tuan Alimuddin bin Rahim.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published.