SIMPOSIUM KELESTARIAN INTEGRITI

Sebuah Simposium Integriti telah diadakan bagi menerapkan amalan pembudayaan telus
dan berintegriti dalam organisasi. Simposium ini telah dirasmi serta ditutup oleh
YB. Datuk Hj. Md. Rawi bin Mahmud (Timbalan Exco Pelajaran, Pengajian Tinggi,Sains
dan Teknologi Hijau dan Inovasi. Simposium menyaksikan panel iaitu Naib Presiden Yarm
En. Mohd Rafee Mohd Aris, Y Bhg. Dr. Anis Yusal Yusoff, Y. Bhg. Puan Hajah S. Mormalis
Abd Samad dan di kendalikan oleh PPj Shamsul bin Salip.

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published.