AZAM YARM 2020

Share Button

1 Melaksanakan program dan inisiatif yang berobjektif bagi Menanam perasaan benci dan hina rasuah dikalangan semua masyarakat

2 Berkerjasama dan membantu dengan mana2 pihak dalam membangunkan inisiatif bagi membebaskan diri dan organisasi dari perlakuan jenayah rasuah.

3 Melaksanakan program pendidikan bagi Mendidik ahli masyarakat untuk meningkatkan integriti dan tadbir urus baik dalam semua aspek kehidupan.

4 Membantu mana2 organisasi bagi merangka dasar, peraturan dan program yg jelas bagi mengelakkan peluang atau ruang rasuah dalam organisasi

5 Meningkatkan usaha2 pendidikan dan pembudayaan masyarakat supaya tidak melibatkan diri dgn perbuatan rasuah terutama=

5.1. Pensyarah & Perguruan
5.2. Mahasiswa & Pelajar
5.3. Ketua Masyarakat
5.4 Organisasi Bukan Kerajaan
5.5. Jabatan Kerajaan
5.6. GLC dan Swasta

6. Menyokong semua program dan inisiatif Kerajaan dan pihak berkuasa dalam strategi dan usaha pencegahan rasuah.

Dato Sri Hj Zakaria bin Hj Jaffar
Presiden YARM

Leave a Reply

Your email address will not be published.