Kunjung hormat kepada Ketua Pegawai Integriti Perbadanan Putrajaya

Kunjung hormat kepada Ketua Pegawai Integriti Perbadanan Putrajaya pada 1 Julai 2020. Hadir SUA, PSU, NP1 dan staf Unit Integriti, PPJ. Antara hasil perbincangan, urusan khidmat YARM, Usahasama dan program bersama

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *