IKRAR YARM

IKRAR YARM

Bahawasanya kami, / warga Yayasan Anti Rasuah Malaysia / BERIKRAR / seperti berikut / demi mencapai hasrat murni / – ’Ke arah Minimal Rasuah’/:

• BERJANJI / bahawa / diri kita sendiri / akan menjauhi / aktiviti yang tidak berintegriti / dan amalan rasuah / mulai saat / dan ketika ini.

• BERUSAHA / untuk mendalami / ilmu anti rasuah / dan menjadi aktivisnya./

• BERTEKAD / untuk berganding bahu / bagi menggerakkan / YARM / sebagai gerakan ulung / masyarakat awam / dalam memerangi / segala bentuk rasuah / di negara Malaysia / yang tercinta ini./

• BERSETUJU / untuk menerima / semua syarat keahlian / dan matlamat penubuhan / serta patuh kepada / segala ketetapan / Kepimpinan Tertinggi YARM /.

BERPENDAPAT / bahawa / YARM wajib diaktifkan / dan sokongan / semua lapisan masyarakat / amat penting / dalam menjayakan / misi dan visi murni ini. /

# Bacaan ikrar ini mesti dibaca secara berdiri dan tangan kanan diangkat. Pembacanya mestilah bersemangat dengan suara yang lantang demi penghayatan jiwa perjuangan.

Share Button